بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

گەلەری

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 328

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

شوێن و پەیوەندی کردن

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 330

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

ئامارە پەروەردەییەکان

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 292

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 399

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

دەستکەوتەکانی پەروەردە

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 362

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 378

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

بەشەکان

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 348

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

دەربارەی پەروەردە

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 336

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى مەخموور

بەڕێوەبەری پەروەردەکان

30/12/2013 , 11:09 AM
  • 395
  1