بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

گەلەری

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 342

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

شوێن و پەیوەندی کردن

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 316

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

ئامارە پەروەردەییەکان

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 391

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 655

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

دەستکەوتەکانی پەروەردە

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 437

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 413

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

بەڕێوەبەری پەروەردەکان

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 512

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

بەشەکان

30/12/2013 , 11:01 AM
  • 496

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەى دەشتی هەولێر

دەربارەی پەروەردە

30/12/2013 , 10:53 AM
  • 421
  1