بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

دەربارەی پەروەردە

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 321

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

بەشەکان

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 331

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

بەرێوەبەری پەروەردەکان

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 346

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 318

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

دەستکەوتەکانی پەروەردە

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 305

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 405

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

ئامارە پەروەردەییەکان

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 326

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

شوێن و پەیوەندی کردن

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 223

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی پشدەر

گەلەری

31/12/2013 , 07:20 AM
  • 326
  1