بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

گەلەری

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 301

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

دەربارەی پەروەردە

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 339

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

شوێن و پەیوەندی کردن

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 282

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

بەشەکان

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 336

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

ئامارە پەروەردەییەکان

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 314

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

بەڕێوەبەری پەروەردەکان

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 318

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 399

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 346

بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ئامێدی

دەستکەوتەکانی پەروەردە

31/12/2013 , 06:29 AM
  • 337
  1