بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

دەربارەی پەروەردە

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 332

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

بەشەکان

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 291

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

بەرێوەبەری پەروەردەکان

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 326

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 309

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

دەستکەوتەکانی پەروەردە

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 308

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 372

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

ئامارە پەروەردەییەکان

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 276

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

شوێن و پەیوەندی کردن

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 323

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی دەربەندیخان

گەلەری

31/12/2013 , 07:46 AM
  • 296
  1