بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

دەربارەی پەروەردە

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 334

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

بەشەکان

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 335

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

بەرێوەبەری پەروەردەکان

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 355

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

ئەو ناوچانەی کەوا پەروەردە سەرپەرشتیان دەکات

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 285

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

دەستکەوتەکانی پەروەردە

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 320

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

قوتابخانەکانی سنووری پەروەردە

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 473

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

ئامارە پەروەردەییەکان

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 347

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

شوێن و پەیوەندی کردن

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 373

بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی چەمچەماڵ

گەلەری

31/12/2013 , 07:41 AM
  • 333
  1