ئاگادارییەک لە ڕاکەیاندنی وەزارەتی پەروەردەوە سەبارەت بە فرۆشگای دیوانی وەزارەت

12/07/2014 11:02:00 ص

 

ئەم پەیجە 390 جار بینراوە
Copyright © Ministry Of Education. All Rights Reserved. بۆ سەرەوە